X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Geachte relatie,

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa van toepassing.
In dat kader hebben wij een privacyverklaring opgesteld, welke u hieronder vindt.

 

 
PRIVACYVERKLARING

 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken 
omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. 
Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens 
om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan 
welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren, te kunnen 
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren 
over de levering van de overeenkomst.

 
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens 
moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en 
producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 
Verder gebruiken wij ons computersysteem voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, 
waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens 
worden om 
die reden bewaard voor onder andere garantiedoeleinden. 
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden 
voor e-mails en andere bestanden.

 

 
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een bestelling bij ons heeft gedaan, zullen wij uw gegevens  bewaren voor de duur van zeven jaar 
na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. 
De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie 
te bewaren voor 
de Belastingdienst. 
Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. 
Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of 
om het wijzigen van onjuistheden. 
Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens 
te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. 
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen
 bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. 
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Corina van Gastel, email cgastel@live.nl. 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen.

 
Gepubliceerd op 20-5-2018

Met vriendelijke groet / Best regards,

Corina van Gastel